Tisztelt Felhasználó!
A térképes kereső a VP5-8.5.1-16 sz. pályázati felhívásban szereplő „klímarezisztens” minősítésű magyar és európai szaporítóanyag-források azonosítására szolgál.
I. Klímarezisztens minősítésű szaporítóanyag-forrás keresése Magyarországon
1. Amennyiben az Ön által kezelt erdőrészletben bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy vagy cser fafaj található és a továbbiakban is ezen fafajokkal kívánja a felújítást elvégezni, akkor kérem, kövesse az alábbi lépéseket:
1. A bal alsó ablakban kérem, azonosítsa az erdőrészletet, amelyhez szaporítóanyag-forrást keres.
2. Sikeres azonosítás esetén megjelenik a térképen az erdőrészlet helyét jelző piktogram, valamint egy ablak, amely a 4 támogatott fafaj kiválasztására, valamint az Európai Uniós térkép megjelenítésére szolgál. Amennyiben olyan erdőrészletet adott meg, ahol nincs jelen a támogatott fafajok egyike sem, úgy hibaüzenetet kap.
3. Az előugró fafajválasztó segítségével Ön a térképen megjelenítheti a kívánt fafajra vonatkozó klimatikus alapon végzett osztályozás eredményét. Kék színnel jelöltük az olyan területeket, amelyek potenciális szaporítóanyag-források, pirossal pedig a nem ajánlott területeket. Az alsó csúszka segítségével növelheti/csökkentheti a fedvény átlátszóságát.
4. A fafaj választásával egy időben a kiválasztott fafajra megjelennek azon hazai erdőrészletek (sárga háromszögek) is, amelyek a rendeletben támogatottak és 2016-ban érvényes regisztrációval rendelkeztek kiválasztott, kiemelt vagy vizsgált besorolású szaporítóanyag-forrásként (jelenleg csak ezek a kategóriák támogatottak). A pontos helyszínek azonosítása a sárga háromszögekre kattintva érhetők el. Belföldi szaporítóanyag-forrás esetében a NAIK ERTI csak ezekből az erdőrészletekből származó szaporítóanyagról állít ki igazolást (az igazolás a rendelet 2. számú mellékletében található).
5. Amennyiben a klimatikus feltételek alkalmatlanná válnak 2050-ben a választott fafajra, úgy egy fafajcserére vonatkozó üzenet jelenik meg, továbbá megjelennek a javasolt új fafajra vonatkozó források. A bükk esetén kocsánytalan tölgyre való áttérés ajánlott, valamint kocsánytalan tölgy esetében a cserre való áttérés tanácsolt. A cser alacsony jövőbeni előfordulási valószínűsége esetén nem áll módunkban más hazai őshonos fafajt javasolni a pályázat keretein belül.
2. Amennyiben az Ön által kezelt erdőrészletben a rendeletben támogatott fafajoktól (bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, cser) eltérő fafaj található (pl. lucfenyves felújítása bükkel) és a fenti fajokkal szeretné a felújítást elvégezni, akkor kérem, vegye fel a kapcsolatot az erdőrészlet és a célállomány megadásával a NAIK ERTI munkatársával, Nagy Lászlóval (lnagy@erti.hu). 10 munkanapos határidővel válaszolunk az adatkérésre.
II. Klímarezisztens minősítésű szaporítóanyag-forrás keresése Magyarországon kívül
Önnek lehetősége van külföldi források igénybevételére is. A térképes kereső képes a fafaj elterjedési területén is azonosítani a potenciális klímarezisztens szaporítóanyag-forrásokat.
A rendelet által támogatott kiválasztott, kiemelt és vizsgált kategóriájú vetőmagot előállító források listája megtalálható a http://ec.europa.eu/forematis/ weboldalon. A weboldalon található keresőszolgáltatás alapján a kívánt szaporítóanyag-forrás (fafajra, országra, minőségre) lekérdezhető. Szeretnénk felhívni a felhasználók figyelmét, hogy a „Forematis” oldalon letölthető EU-s lista nem tartalmaz minden, a keresőszolgáltatásban országonként elérhető forrást, így javasolt az országonkénti keresés. Szeretnénk továbbá felhívni a felhasználók figyelmét, hogy az adatbázis az adatszolgáltató országok felelőssége és a feltöltött adatok (koordináták) pontossága általában csak közelítő. Külföldi forrás estében kérem, MINDEN ESETBEN egyeztessenek a NAIK ERTI munkatársával, Rasztovits Ervinnel (rasztovitse@erti.hu) a választott forrás igazolhatósága miatt, a későbbi problémák elkerülése végett. 10 munkanapos határidővel válaszolunk az adatkérésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasznált szaporítóanyagnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie a VP5- 8.5.1.-16 pályázati felhívás alapján:
a.) a szaporítóanyag forrását a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet az adott erdőrészletben klímarezisztensnek minősítette és erről egyedi igazolást állított ki,
b.) kiválasztott, kiemelt, vizsgált kategóriájú vetőmagját a 1999/105/EK Tanácsi irányelv, a Bizottság (EU) 2015/321 végrehajtási határozata, valamint a 110/2003 (X.17.) FVM rendelet előírásainak megfelelően a kijelölt növénytermesztési hatóság engedélyével vagy tájékoztatása mellett szállítottak be, ill. hoztak forgalomba,
c.) vetőmagját a kijelölt növénytermesztési hatóság
- külföldi származású szaporítóanyag esetén belföldiesítő szemle alapján, vagy - belföldi származású szaporítóanyag esetén a gyűjtés során végzett külön helyszíni ellenőrzés alapján kiállított alap származási igazolvánnyal látta el oly módon, hogy a helyszíni ellenőrzés során a hatóság a vetőmag tételből hatósági mintát, ill. az ügyfél részére elkülönített vizsgálati mintát vett, amelyet az ügyfél, a szaporítóanyag-forrás azonossága ellenőrizhetőségének biztosítása céljából, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet részére bizonyíthatóan (igazoltan) átadott.